A hamvasztásról

Hamvasztási tevékenység

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1) kormányrendelet szabályozza a temetkezési szolgáltatások, többek között a hamvasztási tevékenység végzését. (ezek linkek lennének)

Az elhunyt átvétele, majd hamvasztása csak abban az esetben lehetséges, ha a szükséges okiratok meglétéről meggyőződtünk, valamint ha az elhunyt azonosítása megtörtént. Az elhunyt átvételéhez, s egyben a hamvasztáshoz szükséges iratok a következők:

  • megrendelő,
  • halottvizsgálati bizonyítvány,
  • nemesfém nyilatkozat,
  • hamvasztási nyilatkozat,
  • rendőrségi hamvasztási engedély, igazságügyi szakértői engedély (ha szükséges)

Egy átlagos hamvasztás 60 perc alatt zajlik le, majd ezt követően a csontok őrlésére kerül sor. Ezen eljárás segítségével az elhunyt földi maradványai teljes egészében átadásra kerülhetnek. A hamvakat műanyag urnabetétbe helyezzük, melynek lezárása műanyag hegesztéssel történik. Ez az urnabetét kerül később a díszurnába.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy egyre nagyobb igény van arra, hogy a gyászoló család elkísérhesse végső útján az elhunytat. A Ceglédi Krematóriumban lehetőség van arra, hogy a hozzátartozók végső búcsút vegyenek az elhunyttól. A hamvasztás előtti megtekintésre és búcsúra egy külön erre a célra kialakított, úgynevezett „betekintő” helység áll rendelkezésre, amely minden részletében a gyászt, az elmúlást idézi.

A leggyakoribb aggály a hamvasztással kapcsolatban, hogy nem a mi hozzátartozónk hamvait kapjuk vissza, illetve, hogy idegen hamvak kerülhetnek az urnába. A szigorú nyilvántartási kötelezettség, a több ízben végzett azonosítás, a precíz adminisztráció, valamint maga az „egyszemélyes” technológia miatt alaptalan a félelem. A modernkori magyarországi kremáció történetében nem volt arra példa, hogy krematóriumban elhunytakat összecseréltek volna.

image

Hamvasztási technológia

A krematóriumban egy magyar fejlesztésű, szabadalommal védett, 4. generációs hamvasztókemence üzemel. Az alkalmazott technológia több évtizedes fejlesztés eredménye, kiemelkedő műszaki- és üzemeltetési paraméterekkel. A berendezés automatikus, számítógéppel vezérelt. A szigorú törvényi előírásoknak és a teljesen zárt rendszernek köszönhetően a folyamat rendkívül biztonságos és minden kegyeleti elvárást kielégít. A 21. század követelményeinek megfelelő, modern berendezésnek köszönhetően az üzem környezetterhelése minimális.

 
 

A hamvasztókemencéről és a hamvasztási technológiáról bővebben a gyártó, forgalmazó HT Hő- és tüzeléstechnikai Kft. honlapján olvashat.