Rólunk

Az elhunytak hamvasztása már több ezer éve jelen van az emberi kultúrában, ennek ellenére azonban sokan idegenkednek a temetés e módjától, és még ma is számos kétely, téves eszme övezi a hamvasztás folyamatát. A gazdasági helyzet, valamint a hagyományos temetők túlzsúfoltsága azt eredményezi, hogy egyre növekszik Magyarországon a hamvasztásos temetések száma.
Hazánk több nagyvárosában a hamvasztási arány eléri a 80, de akár a 90 %-ot is. A temetkezési szokások eme változására reagálva az ország 14. krematóriumaként kezdte meg működését a Ceglédi Krematórium 2012-ben. A létesítmény Cegléden, az Újvárosi Köztemető mögött található. A beruházás hozzájárult ahhoz, hogy Cegléd város, valamint a környező városok, falvak lakói, akik ezt a formáját választják szeretteiktől való végső búcsúnak, méltóképpen, kulturált körülmények között tehessék meg ezt.
Vállalkozásunk legfőbb célja a hamvasztási szolgáltatás teljes körű, magas színvonalon történő végzése.

A hamvasztásról

Egy átlagos hamvasztás 60 perc alatt zajlik le, majd ezt követően a csontok őrlésére kerül sor. Ezen eljárás segítségével az elhunyt földi maradványai teljes egészében átadásra kerülhetnek. A hamvakat műanyag urnabetétbe helyezzük, melynek lezárása műanyag hegesztéssel történik. Ez az urnabetét kerül később a díszurnába.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy egyre nagyobb igény van arra, hogy a gyászoló család elkísérhesse végső útján az elhunytat. A Ceglédi Krematóriumban lehetőség van arra, hogy a hozzátartozók végső búcsút vegyenek az elhunyttól. A hamvasztás előtti megtekintésre és búcsúra egy külön erre a célra kialakított, úgynevezett betekintő helység áll rendelkezésre, amely minden részletében a gyászt, az elmúlást idézi.

A leggyakoribb aggály a hamvasztással kapcsolatban, hogy nem a mi hozzátartozónk hamvait kapjuk vissza, illetve, hogy idegen hamvak kerülhetnek az urnába. A szigorú nyilvántartási kötelezettség, a több ízben végzett azonosítás, a precíz adminisztráció, valamint maga az egyszemélyes technológia miatt alaptalan a félelem. A modernkori magyarországi kremáció történetében nem volt arra példa, hogy krematóriumban elhunytakat összecseréltek volna.

Kórházban bekövetkezett haláleset

Az intézmény ilyenkor általában telefonon értesíti a legközelebbi hozzátartozót, akivel azt is tudatja, melyek a legfontosabb teendők. Általában az elhunytat utoljára kezelő orvost vagy a betegfelvételi irodát kell felkeresni, ahol kiadják az elhunyt személyes tárgyait, a személyi igazolványát, valamint kiállítják a halálozási lapot, az elsődleges halottvizsgálati bizonyítványt és a halálozásról szóló jegyzőkönyvet. Itt tájékoztatnak arról is, hogy hol és mikor végzik a boncolást – illetve mikor adják ki az ezt követően kiállított, végleges halottvizsgálati bizonyítványt.

Lakásban bekövetkezett haláleset

Elsőként a háziorvost, vagy rendelési időn kívül az ügyeletes orvost kell értesíteni, akinek a bejelentést követő 6 órán belül kötelessége a helyszínen megjelenni. Az orvos jogosult a halál beálltának megállapítására. Ha a halál oka egyértelmű, kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt; ha nem, akkor elrendeli a boncolást. Ezt követően a hozzátartozóknak (vagy amennyiben ők nem képesek erre, a helyszínen tartózkodó orvosnak) fel kell vennie a kapcsolatot egy kegyeleti szolgáltatóval, hogy legkésőbb 16 órán belül megtörténjen az elhunyt testének elszállítása. Fontos tudni, hogy az elszállítás előtt a nemesfém vagy annak vélt ékszereket le kell venni a holttestről.

Szükséges iratok

Az anyakönyvi hivatal a bejelentés alapján kiállítja a halotti anyakönyvi kivonatot. Ehhez az alábbi iratokra van szükség:

  • halottvizsgálati bizonyítvány,
  • elhalálozásról szóló jegyzőkönyv (ha kórházban történt az elhalálozás),
  • az elhunyt személyi igazolványa,
  • az elhunyt lakcímét igazoló hatósági kártya,
  • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
  • ha az elhunyt házas volt, a házassági anyakönyvi kivonat,
  • ha az elhunyt elvált, a válást igazoló okirat,
  • ha az elhunyt özvegy volt, a korábban elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

Tudnivalók

Kit kell értesíteni ha a beteg otthonában történik az elhalálozás?

A háziorvost, rendelési időn kívül pedig az ügyeletes orvost.

Ki állítja ki a halotti anyakönyvi kivonatot?

A haláleset helye szerinti illetékes anyakönyvi hivatal.

Ki adható át orvostudományi oktatás céljára?

Orvostudományi egyetemi anatómiai oktatás céljára azon személy holtteste adható át, aki ehhez még életében kifejezett beleegyezését adta, vagy ez ellen nem tiltakozott és temetésére kötelezett hozzátartozója a halált követően 30 napon belül írásban beleegyezett.

Ki jogosult a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítására és mikor kell kiadni?

A halottvizsgálati bizonyítványt a halottvizsgálatot végző orvos állítja ki, mely a kiállítását követően vehető át.

Mikortól terheli az eltemetésre kötelezettet a holttest tárolásának a díja?

Az eltemetéshez szükséges halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő első munkanaptól.

Feltétlenül szükséges-e a halotti anyakönyvi kivonat megléte a temetésnél?

Az eltemetésnek az a feltétele, hogy a haláleset ténye bejelentésre kerüljön. Ez vagy a halotti anyakönyvi kivonattal vagy az anyakönyvvezető által záradékolt halottvizsgálati bizonyítvánnyal igazolható.

Mennyi ideig tart a hamvasztás?

Egy átlagos hamvasztás 60 perc alatt zajlik le, de függ az elhunyt testsúlyától, lehet több vagy kevesebb idő.

Milyen urnába kerülnek a hamvak?

A hamvakat műanyag urnabetétbe helyezzük, melynek lezárása műanyag hegesztéssel történik. Ez az urnabetét kerül később a díszurnába.

Szolgáltatásaink

Normál hamvasztás

Hamvasztás 120-160 kg között

Hamvasztás 160 kg-tól

Csecsemő hamvasztás

Hamvasztás díszkoporsóban

Exhumált elhunyt hamvasztás

Szervmaradvány hamvasztás

Halotti anyakönyvi kivonat és egyéb dokumentumok beszerzése

Postai ügyintézés

Elhunytak belföldi szállítása

Elhunyttól való búcsú

Hamvasztási kellékek forgalmazása

Kapcsolatfelvétel

Ceglédi Krematórium Kft.

2700 Cegléd, Dinnyéshalom utca 9.

TEL: +36 53 / 707 108

FAX: +36 53 / 707 178

 

Adatvédelem

Minőség- és Környezeti Politika

Hatályos jogszabályok